19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

శివా.... జాగ్రత్త

కిటికీకావల ప్రపంచం పెద్దది
నిండిన కడుపుని నిమురుతూ..
కిటికీకావల ప్రపంచం ఇరుకుది
ఆకల్ని చంపే మార్గం వెతుకుతూ....
శివా....
గత జన్మ శాపమా
కుంచించుకు పోయిన మనసుల రూపమా
శివా.... జాగ్రత్త
వెలుగు చూపే దారి మారకుంటే
వెల్పుల్ని కొలిచే రీతి మారుతుంది

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి