19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

నైరుతానికీ స్వాగతం

పలకరించింది తొలకరి
ప్రాణమే పురివిప్పి మెరవగా
ఇలకు జారింది చినుకు తడీ
స్వేద సేద్యానికి జతపడి నడవగా
వేడి నిట్టూర్పుల సెగలని తరమగ
ఉరకలేస్తుంది దరిత్రి కురులుగా
కన్నీళ్ళనే బాష్పాలుగా మార్చీ
ఆనందాన్నిస్తుంది ఈ వానా
అందమైన ఆ నైరుతానికీ
మృగరాజ స్వాగతం ఈ మృగశిరతో

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి