19, జులై 2021, సోమవారం

దుస్సాహస యాత్ర

ఏడ నుండి ఏడికి మన ప్రస్థానం
మహా ప్రస్థానాలే చిన్నబోయేలా ఎందుకీ దుస్సాహసం
దోపిడీకి, దొరతనానికి...., వంచనకు, వక్రీకరణలకు ప్రతీకలు వాళ్లు
పీడనకు, బానిసత్వానికి ఎదురెళ్లాం మనం
రోదనలు, ఆక్రందనలు దాటి స్వేచ్చా పతాకాలెగరేసాం
కష్టమో, నష్టమో, కలిమో, లేమో సు:ఖమో, దు:ఖమో మన కాళ్లపై ఇప్పుడిప్పుడే నిలబడుతున్నాం
మరేమైంది మన విచక్షణ
మరెక్కడిదీ ప్రేళాపణ
నేడు చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలమ్ముకునే గుంటనక్కల పంచన ఎలా చేరదాం
నాడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం పేరు చెప్పి మన నడ్డీ విరిచిన గతాన్నెలా మరుద్దాం
మంచితనమా.... అతిమంచితనమా.... లేక కొందరి అవకాశ రణమా.....
ఎక్కడిదీ దుర్బుద్ది, ఏమిటి ఈ దురవస్థ, ఏ చీకట్లోకి ఈ నినాదం
అవును అతను చేశాడు
ఎంతో కొంత చేశాడు
ఎక్కడ్నుంచి చేశాడో మనకెందుకు
ఎనకటోనికన్నా ఎంతో కొంత చేశాడు
అవును అతను పాలితుడు
మనం పాలితులం.....
సంక్షేమం మాటున అతని కోశాగారం ఎంత నిండిందో తెల్వదు కానీ
ఎంత కొంత మన ఆయాసం తీరింది, భారం తగ్గింది
కానీ....
దేనికోసమైతే శ్వాసను ఉగ్గబట్టుకొని మన బిడ్డలు ఉరికొయ్యలు ఎక్కారో...
దేనికోసమైతే తరాలుగా పోరాటాలనే వారసత్వంగా తండ్రులు అందించారో....
ఆ నినాదం కాదు కదా.... తెలంగాణ అనే పేరునే అతను ఈసడించాడు.
అవసరమైతే కొన్నాడు, అడ్డొస్తే తన గతాన్ని రుచి చూపించాడు...
మొత్తానికి నేతల్ని వశబర్చుకొని విజేతయ్యాడు.
పద్నాలుగు సొరంగాల్లోంచి క్రుష్ణమ్మను తరలించాడు
పదివేల వెంచర్లతో బాగ్యమ్మను అమ్మేసాడు
అన్నింటికీ మించి తెలంగాణ అన్న పదమే నిషేదించాడు
ఈ వారసత్వమేనా మనకు కావాల్సింది
దీనికోసమా మనం పోరాల్సింది
ఏడి నుండి ఏడకు బోదాం
ఏది మన ఐలమ్మ రోషం
ఏది మన బీమన్న రక్తం
జై తెలంగాణ..... జై జై తెలంగాణ
అందరూ అనొచ్చు
కానీ దాని సర్వహక్కులూ నావే
ఈ గడ్డపై పుట్టి ఈ గడ్డలో కలిసే నావి మాత్రమే.....