27, జనవరి 2018, శనివారం

విజేత-పరాజిత

ఒకానొక రహదారి యాత్రలో సూదూర గమ్యాన్ని చేరాలని
వడివడిగా సాగే నడకలో
చిన్న బొడ్రాయి అడ్డొచ్చి కలల్ని చీల్చేసి 
కష్టాల్ని కావలించి
ఇష్టంగా నిన్ను పాతాలమార్గానికి మల్లిస్తే
దొర్లుకుంటూ జారి అద్రుష్యమయ్యేవాడే పరాజిత
దొరికిన ఆసరాని అందుకొని ద్రుగ్గోచరమయ్యేవాడే విజేత

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి