27, జనవరి 2018, శనివారం

ఈ రోజు అలా అలా గడిచిపోతుంది

ఈ రోజు అలా అలా గడిచిపోతుంది
రేపు కూడా అలాగే సాగిపోతుంది 
మరి 
ఈ ప్రశ్నకి అంతం వచ్చినపుడూ.........
ఆలోచించడానికైనా అనుభూతించడానికైనా
నీ దగ్గర ఏమి మిగిలిందనేదే ప్రశ్న
కాలం మిగిల్చే వేదనల్లో నీకోసం తపించిన హృదయాల ఘోష కనబడుతుంది
ఆరోజున వదిలేసిన నీ పైశాచికత్వం కనబడుతుంది
అంతే
ఈ రోజు అలా అలా గడిచిపోతుంది
దాచుకోవడానికి నెమెరేసుకోడానికి చిన్న అనుభూతి లేకుండా
రేపు కూడా అలాగే సాగిపోతూనే ఉంటుంది చితిలో చిటపటలు సర్థుమణిగేదాకా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి