20, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

sad song female


చాలా కాలంగా ప్రేమించుకుంటున్న ప్రేమికుల ప్రేమని అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోకపోవడమే కాక ఒకవేళ నువు అతన్నే కావాలని కోరుకుంటే వెళ్లొచ్చు కానీ మేం ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతాం అని ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేసినపుడు ఆ అమ్మాయి అబ్బాయితో బ్రేకప్ చేసుకొని వెళ్లిపోయినప్పుడు వచ్చే పాట
సోలో.....
పల్లవి
వెలిపోయే శ్వాస, మిగలని ఆశలో
వెలుగంతా మాయమై కమ్మేసే నిశిదిలో......
ఆయువునే ఇచ్చిందొక బందం
ఆశలతో అల్లెను తన బందం
ఏ దారీ తెలియకా ఏ వైపో పోతున్నా...
నిశి రాత్రీ ఘడియలో  నిప్పుల పిడుగులో........

చరణం1
బుడి బుడి అడుగుల్లో నడకకి ఆదారం
నిజమయ్యే ఊహలకీ అదే పెను ఘాతం
తోడున్న గమనంలో నీడైన దరహాసం
జంట పయనాన పడగై విష కాలం
కాదంటే కరుగునా నిన్నటి మమకారం
నీడల్లే వదులునా పేగిచ్చిన బందం
చరణం2
ఊహల రేపటిలో తనువులో సగబాగం
ఊరేగే యదలో తనే లయ నాదం
రేపటి కిరణమై వెలగాల్సిన చోట
మరణాలు చరణాలై తనువుని చాలిస్తే
ప్రణయాలే ప్రళయాలై ప్రమాదంలో పడితే
బతికుండీ వదులునా ప్రేమల కారుణ్యం...

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి