21, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

traffic song


ప్రేయసీ ప్రియులు విడివిడిగా ముఖ్యమైన పనిమీద వెళ్తుంటారు కానీ ట్రాఫిక్ గజిబిజిలో చిక్కుకుపోయి టైం వేస్టవుతున్నప్పుడు వచ్చే పాట.

పల్లవి
రయ్యిరయ్యిన దూసుకెళ్లే మోటార్ బండి జామయ్యే
గల్లి గల్లిన ఆగిన బండ్ల ఘల్లు ఘల్లు షురువాయే
కారులోపల స్టీరియోల గోల గోల
ఎండ మిలమిల చక్కెరొచ్చి తిరగాలా
చిక్కులురా ట్రాఫిక్ తిప్పలురా బాగ్యనగరి బతుకికి బాటలురా.....

చరణం1
గుసగుస ముచ్చట్లో సరసాల సైరన్లు
ఊపిరాడని ముసుగుల్లో నిట్టూర్పు సరిగమలు
పాటల ఎఫ్ ఎంలో తిక్కతిక్క సొల్లు మాటలూ
ఇయర్ పోన్లల్లో మోతెక్కే సౌండ్ పాటలూ
నడుముల వంపుల్లో నొప్పుల పులకరింతలూ
నయనాలు నాసికల్లో నల్లని పొగమేఘాలూ
అబ్బా బతుకేమోగానీ బస్టాండయ్యిందే

చరణం2
సంస్కారపు పిడివాదం కార్లో ఏక పాదం
ఆకారన అత్యద్బుతం చీమల బారంతైన లేదు ఇగురం
ఆర్థికపు ఆరాటం కాల్చేదేమో పరాయి ఇందనం
మెహాన అలంకారం రొడ్డుకేమో జూగుప్ప లాలాజలం
సందులో చిలకొట్టడం పరిపరిగా లొల్లిపెడదాం
ఎకిలీ చూపులతో అమ్మాయిని ఆవురంటు తినేస్తాం
చిన్నకు పెద్దకు తేడాలేదు బరబాసు బతుకైందే


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి