19, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

sad song male


గాడంగా ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయి అనుకోని సంఘటనలో చూసి తన ప్రియున్నొక మోసగానిగా భావించి ప్రేమని వ్యక్తపరుద్దామనుకొని వచ్చి అసహ్యించుకొని వెళ్లిపోయిన తర్వాత తనని కన్విన్స్ చేస్తూ ప్రేమికుడు పాడే పాట...
చివరలో అమ్మాయి తప్పుతెలుసుకొని మళ్లీ కలుసుకోవడం రావాలి.

పల్లవి.
మరి మరి చెప్తున్నా నా మనసే తెరుస్తున్నా
కనులైనా కలనైనా నువ్వే నా హ్రుదయపు మంత్రం
నీతోనే నా సంతోషం, చూసిందంతా చూపుది కాదే
చెపుతున్నానే నా వలపు కథనాన్నే
చరణం1
అబద్దాల గజిబిజి తనమది
అంతులేని నిజమేదో కనమని
నమ్మకమే తప్పక గెలుచునె
నేనన్నది నువ్వయ్యానని నీలోని నన్నే అడిగే.....
నీకోసం తపించె మనసే తప్పన్నది చేయని తనమే............
చరణం2
ఏడేడు జన్మలదాకా ఎగిసిన బందమిది తెలుసా
శ్వాసించే ఆయువు చివరన నిలుచున్నది నీవే చెలియా
మరణించే ఘడియ దాకా మనసన్నది నీదే సఖియా
చెదిరిపోని కలలకి రూపం రమ్యమైన మన జీవన యానం
వస్తా నేనొస్తా నీ ప్రాణాపు కొమ్మకి పువై మెరుస్తూ....
ఉంటా కొలువుంటా నీ వలపుల పంటలో దాన్యపు రాశినై...........


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి