22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

చెలీ....

పిలుపు వెన్నెల పరవళ్లని తెలుపు
కొత్త ఆశల వేదికలను..
సరికొత్త బావాల మేలవింపును..
కలిపి నీ మనోఫలకం ముందుంచాను..
నా కన్నులు చెపుతున్న కావ్యాలు నువు చదువాలని
నీ మనసు వెనకాలున్న బావాలు నే చూడాలని.
నువు పిలిచే పిలుపుకై
నాలో రేగుతున్న సుడులెన్నో.
ఒకసారి నీ పరవశం నను చేరిందో..
ఇక తిరుగన్నదే లేని విజయాలను నే చేరనా....
గాలికి లేని కులమతాలు
నీకు నాకు వద్దు
భూమికి అంటని మకిలీలు
మన గమనానికి కలిగించోద్దు ఆటంకాలు
కమలానికి దాసోహమైన రవికన్నా
కలువకి చిక్కిన చంద్రునికన్నా
నీవలపుకి నే దాసోహమైనా చెలీ....
విడదీసే బందమేదైనా
అది చావుతోనే నిన్ను నన్ను చేరును.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి