22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

ప్రేమ.........

చిరునవ్వుల వెన్నెల్లో చెలికిలకిలరావాలు
పరువాల హొయలతో పలకరించే తెమ్మెరలు

చ..1
నీ చూపు తాకిన ప్రతి చోటు.. సూర్య చంద్రులకు ఇలవేల్పు
నీ శ్వాస నిండిన ఈ పవనం .. నిండు మల్లెల సమ్మేళనం
నీ అడుగు మోసిన ఈ భువనం.. అందమైన నందనవనం
చ..2
వేకువ విసిగిస్తుంది.. కనురెప్పల మాటున నీ రూపును విరిచేస్తుందని..
మౌనం మరిపిస్తుంది .. నీ గలగల కిలకిలలతో నా చెవులే నిండాయని..
ప్రాణం పరితపిస్తుంది.. ఉచ్ఛ్వాసం, నిచ్ఛ్వాసం నీ తలపున చేరాయని

చ..3
అమ్మతో నిండిన ప్రేమ ఆకలెట్లా మరిచిందో...
నీ ప్రేమతో నిండాక అమరజీవినయ్యానని..
స్వచ్ఛమైన, అందమైన ప్రేమ..
మా మనసులను ముడివేసి ఒక్కటిగా చేసేసి
ఆత్మని, పరమాత్మని పంచభూతాలను, సప్తవర్ణాలను
పలికించు.. నిలిపించు.. నీ ప్రేమతో బతికించు

1 కామెంట్‌: