22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

విధ్యార్థి

విచ్చుకున్న మల్లె మొగ్గవి... దారి చూపే కాంతి రేఖవి
కలలకిచ్చిన నిండురూపువి... విద్యా సుగంధాలతో విరబూసిన చదువుల మల్లివి

చ..1
అజ్జాన అంధకారాలను పారద్రోలుతూ...
మహా ప్రపంచపు సర్వస్వాన్ని సూక్ష్మ అరలలో పొందుపర్చుతూ ...
విరామమెరుగని నీ ప్రయాణం... జాబిల్లిని కూడా మరుమల్లిగా అందిస్తే
భాషాబేధం... సంస్ర్కతి అర్థం... సమస్త తత్వపుల్నేకం చేసిన ఓ విద్యార్థి

చ..2
ఆధునికం మాటున విషపు తీగలో చిక్కుకుపోతూ...
మోహపు వ్యామోహంలో పడి తల్లికీ, చెల్లికీ తేడా మరుస్తూ..
ముసిరిన చీకట్లలో మూలుగుతున్నావ్..
విలువైన భవితనే చెరుపుకుంటున్నావ్

చ..3
ఆశల అలజడినాపి.. నీ మేధకు పదునుపెట్టు
విద్యార్థంటే విషం కాదని... నవశకానికి నాంది.. యువతనీ
లోకం కళ్లు తెరుపించూ.. నీ ప్రగతికి అవధులు చెదరగొట్టు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి