22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

ప్రేమంటే.....

ప్రేమంటే ఇలా ఉంటుందా? (2)... ఎలా?
(1) బంగారపు సింగారం.. చినుకులైన అనురాగము
విచ్చుకునే పసిమొలక.. పొత్తిళ్లలో వెచ్చదనం
ఆడుకునే పాలబుగ్గల అందాల నందనవనం
నీకై నేనున్నాననే అజరామర అనుబంధం
ఇదేనా.. ఇంకా ఏమైనా?
(2) ఆహా.. అలాగా... జీవనమెలాగా?
(1) కష్టించిన కాయంలో పుట్టిన చిరు చెమటలా
వయసొచ్చిన పరువంలో దాగున్న అందాల్లా
అరుణారున వెలుగుల్లో అరుదెంచిన ప్రకృతిలా
వసంతపు తొలికాంతిలో కుహూ అన్న కోయిలలా..
ఓ చిలకా.. పలుకే బంగారు మొలక
(2) ఓహో.. అంతా అందమేనా?
ప్రేమంటే గంధమేనా?
(1) ఆటుపోటు అలలల్లే వచ్చేను కలలు
అసాధ్యాల ఆశలతో మిగిలేను వలలు
ఈగో నిష్ఠూరాలతో అహమన్నది చెదురు
మెరుపుల పై విరుపులతో మిగిలేను బెదురు
ఈ అన్నీ దాటేసిన వలపే నీ మనసును కలుపు
అన్నింటినీ ఆమోదించే మనసే ప్రేమను తెలుపు
ఏంటీ కాదంటావా? నే చెప్పేది నమ్ముతావా?
(2) నిజమైన ప్రేమకి నీ రూపు నిలువుటద్దం
నిర్మలమైన మన మనసుల కలయిక ఇక తథ్యం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి