19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

లెక్కలు తప్పుతున్నాయ్ ఆశలు చెదురుతున్నాయ్ 
గురువా
రెక్కా డొక్కా ఆడించి రొక్కమంతా గుమ్మరించి
చదువుల గోదాలో దించుతున్నాం
ఇరుకిరుకు గదుల్లో బాల్యం బందీ అవుతున్నా
వేటేసే ప్రైవేటులే గురుపూజకి అర్హమౌతున్నాయ్
వేల జీతాలు విశాల ఆవరణలు
మద్యాహ్న భోజనాలు ఇవేవీ మమ్మాకట్టుకోవట్లే
ఏం
లక్షలు ఖర్చౌతున్నా లక్షణం తెలియకపోవడం మా తప్పా
నమ్మకాన్నే నేర్పడం రాని ఈ గురువుల సమర్థత గొప్పా
ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఈ గోలంతా లేని
వసుదైక విద్యా కుటుంబం మా కల
కళలకి కాణాచిగా భవితని రూపొందించడం మీ నేల.
గురువా గద్దించైనా గర్జించైనా నీ ఆస్థిత్వాన్ని నిలుపు
టీచర్ కొలువంటే భుక్తికోసం కాదు
జాతి విముక్తి కోసం అని చాటు
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి