19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

మరో సూర్యుడు ఉదయించకపోడు......

ఓక ఉదయం సూర్యుడు ఉదయించాడు
లేదు, రాదు అన్న కర్కశ హ్రుదయాలని
ఎలా, ఎందుకు అన్న పాశన దోశుల్ని
వీళ్లు వాళ్లు అని తేడాలేదు జై తెలంగాణా అనని
ప్రతీ నిశీదిని పటాపంచలు చేస్తూ
ఓక ఉదయం సూర్యుడు ఉదయించాడు..
కానీ.....
కోకిల కూత ఆగిపోయింది
రైతన్న రాళ్లలో కలిసిపోతున్నాడని
నినాదం నీరసించిపోయింది
నిన్నటి కూలీ నేటి వలసపక్షయ్యాడని
అవకాశం ఆవిరైపోయింది
ఉద్యోగం కోసం ఈ ప్రయత్నాలేంటని
అవును ఉదయించింది
తెలంగాణా బిడ్డ రాజ్యమేలడానికే...
కాకపోతే ఒకింటి బిడ్డే.
ఇదే శాశ్వతం అని మీరనగలరా.....
మరో ఉదయం సూర్యుడు ఉదయించకపోడు......

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి