19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

పోదాం పద మూలాలకి

విలువల వలువలూడుతున్న వేళ
పోదాం పద మూలాలకి
బతుకులు చిరుగుల పడుతున్న వేళ
పోదాం పద మూలాలకి
నాగరికమనాగరికమౌతున్న వేళ
పోదాం పద మూలాలకి
అమ్మానాన్నలు డాడీల గడి దాటువేళ
పోదాం పద మూలాలకి
గతి తప్పిన భవితవ్యపు గమ్యమాగమైన వేళ
పోదాం పద మూలాలకి
జ్వాలలన్ని జోలలై దేబిరించే వేళ
పోదాం పద మూలాలకి
చిన్నారులే కన్నీరులై కలగరుగగ
పోదాం పద మూలాలకి
ఏ జాతి ఖ్యాతిది
దేనినుంచి జారవడ్డది
ఏ వెలుగుల దిక్సూచిది
దిగంతాలకి కూలబడ్డది
మర్మం మరిచిన ఈ చదువుల పయనం
మానసిక పైత్యానికి మరో తిమిరం
పోదాం పద మూలాలకి
వెళ్దాం అసురాంతాలకి
కూల్చేద్దాం కునారిల్లే విద్య అవస్థని
నిర్మిద్దాం చైతన్య స్రవంతిని
భవిష్యత్ వెలుగుల దిశగా
బంగారు భారతి దిశగా......

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి