19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

HAPPY NEW YEAR 2017

ప్రయాణం ప్రవాహం.. 
సాగడమే కానీ ఆగడం తెలయని సజీవ లక్షణం
ఒక్కోసారి అనంతంగా ముంచేసే అల రావొచ్చు
మరోసారి అజేయంగా నిలబెట్టే కల తీరొచ్చు
కానీ 
గమనానికి గరిమనాభిలా
నీ గమ్యానికి నైతికసూచికని వదలొద్దు
ఇవ్వాళ ఉన్నది రేపుంటుందా?
రేపన్నది నీది కాకపోతుందా.
ఎదురయ్యే మలుపేదైనా వెరుపుచూపక వెలగడమే నీ ఇజం
రోజు వెనుక రోజు, చేదు వెనక తీపి
ఇదే కాలం మన దారిలో చేసే కొత్త సంతకం.
HAPPY NEW YEAR 2017.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి