19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

ఆటలా అణిచేసే బాటలా.....

ఎవ్వడైననేమి ఏ కృతాఘ్నవీరుడైననేమీ!
అలసిన అన్నార్తుల ఆకలికేకల జాడజూడలేని దర్భల దుర్బలుడీ లోకంబునా.
ఖాళీ చంకల గుద్దుకొను కొత్త క్రీడంబు నిన్ను రమించగా
మిగిలిన ఆటలనెల్ల మ్రింగజూసే పైత్యమేల వదులునో
నా అన్నతమ్ములన్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి