4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

కెరళ విలయం

గర్జనా గర్జనల మేఘమాల
చాలింక నీ గద్దింపుల మరణహేళ
జలమే జీవనం
కఠినాత్మం కావడం అసంబద్ధం
నీ ప్రకోపంతో సృష్టించిన ఈ ప్రళయం
నీ ప్రశాంతంతో పరిడవిల్లాలి ఈ దినం
దేవభూమిని మరుభూమిగా మార్చిన నీ కాఠిన్యాన్ని కరిగించుకో
మానవ హననాన్ని సాగించిన నీ మలయ మారుతాన్ని మల్లించుకో
మామూలు మనుషులు వాల్లు
మలయాల తంబీలు వాల్లు
ఓ వరుణా నీ కరుణ కావాలిప్పుడు
ఓ మానవా నీ వితరణ చూపాలిప్పుడు
మదమెక్కిన మేఘం కన్నా
మానవతే మిన్నని చాటుదాం
కృంగిపోయిన బతుకుల్లోనా
మిణుగురులై వెలుగులు పంచుదాం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి