4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

వాజ్ పేయికి నివాళి

కాలం కఫాలంపై చెరిగిపోని సంతకం చేసిన దీరుడా
భరతమాత నుదిటిపై సింధూరంలా మెరిసిన యోదుడా
ఈ ధర్మభూమిలో కర్మయోగిలా నీ పయనం సుస్థిరం
మార్మిక సత్యాల్ని మాటల్లో మంత్రాల్లా వల్లించి
నడకలో నడతలో నీ ప్రతీ ఉశ్వాస నిశ్వాసాల్లో
నిర్భయమైన న్యాయాన్ని
నిష్ఠూరమైన సత్యాన్ని బోదించి
నవ భారతానికి దిశానిర్ధేశం చేసిన అజాత శత్రువు నీవు
కవిత్వమంటే రాతలోనే కాక మాటలో నింపిన భావకుడివి నీవు
రాజకీయమంటే స్వలాభం కాదు జన జాగృతి చేతనమని చూపినవాడివి నీవు
పదవంటే లాలసలేదు, పదమూడుకు బయపడనే లేదు
సార్వబౌమ చిరునామానీవు, పెద్దన్నకి జడిసిందీ లేదు
ఆకాశమంత ఎత్తున్న నీ వ్యక్తిత్వంతో ఎప్పుడో అక్కడ నిలిచావు
ఇప్పుడు కొత్తగా పోయెదెక్కడికి
అటల్ జీ మా ఆత్మగౌరవ సూచివి నీవు
బేహారుల గుండెల్లో బిహారివి నీవు, గర్జించే మరఫిరంగీ నీ నవ్వు
వాజ్ పేయి ఇప్పుడు నీ అస్థికలు గర్జిస్తున్నాయి
భారత్ మాతాకీ జై అనీ
మా హ్రుదయం ఘటిస్తోంది భారత్ మాతాకీ జై అనీ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి