4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఇది నా స్పేస్ జయశంకరా

ఇది నా స్పేస్
నాకు ఇదొక్కటే కావాలి
తెలంగాణ బిడ్డలకి అన్యాయం జరుగుతుంది
తెలంగాణ దగాపడ్తుంది
మీరు చెప్పిన పాఠాలు విన్న బిడ్డలు
బెబ్బులులై ఉరికిన్రు
అనుక్షణం కంటికి రెప్పలా
ఉద్యమాన్ని కాచి
నిరుత్సాహం కల్గినప్పుడల్లా మార్గదర్శనం చేసి
పదవులు కాదు ఫలితం గావాలె
తెలంగాణ కల్లచూడాలే
ఇదే మీ ఎజెండా
ఆ స్పేసే ఇయ్యాల మాకింత బువ్వవెడ్తుంది
ఆ ఓర్పే మాకెప్పటికీ నడక గావాలె
జోహార్ అమరుడా
జయశంకరుడా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి