4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


నువు చూపే వాత్సల్యం
నాకొక స్నేహాన్నిచ్చింది
నువ్విచ్చే దైర్యం
నాకొక భరోసానిచ్చింది
నువు చేసే సహాయం
నాకొక నడతని నేర్పింది
వంద పుస్తకాల సారం
నీ మంచి స్నేహంలో దొరికింది
వంద సంవత్సరాల కాలం
మన స్నేహ సుగందంతో నిండుతుంది
నేస్తం
సంవత్సరాలెన్ని కరిగినా
కరిగిపోని స్నేహ బందంతో చెప్తున్న....
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి