31, మార్చి 2020, మంగళవారం

కళజీవమున్నదా ఆ కళలో
భావమున్నదా ఈ కళలో
కళ అంతరించక వెలగాలంటే
కళ కల్లగా మిగిలి పోకూడదంటే
ఆదరించాలి మనం ఆ కళని
అభిమానించాలి మనం ఆ కళాకారున్ని
నీవు నీలాగ బతకాలనుకుంటే
చూడు చూడొయి ఆ కళాకారున్ని
ఓ బాటసారీ అలా దారినే పోతూ
తీస్తున్నావు కూని రాగాన్ని
గళమెత్తి పాడు ఆ రాగాన్ని అదే
అన్నింటిని మించిన నీ అభిమాన గాన కళ
ఆ కళాకారున్ని చూడు
ఏదీ లేదూ అతని దగ్గర కానీ..
అపురూప కళా సంపద అతని సోత్తు అదే అతని ఎత్తు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి