27, మార్చి 2020, శుక్రవారం

కాఠిన్యమే కారుణ్యం


తొలిసారి నిను చూసిన నాకు
అమాయకత్వము ప్రతిఫలించే
అమ్రుతమూర్తిలా అగుపించావు నేస్తం

కాలం కరిగిపోతున్నప్పుడు నీలోని
కఠినత్వం భయల్పడుతున్నప్పుడు
చూసా నిన్ను

అమ్రుత మూర్తియైన శ్రీ క్రుష్ణుడు కూడా
నరకుని చూసి ఉగ్రుడయ్యాడు.
నరలోకంలో వున్న భకాసురులని చూసి
బుస్సున పొంగే నీ మనసుని చూసి
మూర్కులు మాత్రం మాటలంటారు
నీ నేస్తాలెప్పుడూ నీ తోడుంటారు.    ----29.03.2000

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి