29, మార్చి 2020, ఆదివారం

పరిశ్రమఓ నేస్తమా తొందర పడకు
గాలిలో వున్న భందాలను చూసి
ఓ ప్రియతమా కలవరపడకు
అద్దాల మేడ అలాగే ఉండదులే
ఓ బందమా వీడిపోకు
నీలాగే ద్రుడమైనది కాదులే
ఐక్యమా ఆనందించకు
మద్యవర్థిత్వం మాణిక్యం కాదులే
కూలిపోతున్నదని భాదపడకు
కార్మికుని కన్నీటికి రాలిన బొట్టేలే అది                 04.08.2001

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి