31, మార్చి 2020, మంగళవారం

ప్రియురాలి కోసం


ఎదో చేయాలనీ ఎప్పుడో చెప్పాలనీ
ఎవరినో చేరాలనీ తెలుపుతుంది మనసు
ఉరకలేసే గోదారై పరుగులు తీస్తున్న
యవ్వనాన్ని నీ చిరునామా ఎక్కడనీ...
తరుముకొచ్చే ఆవేశాన్ని తన్మయంగా పలకరించి
తపన కోసం బరువుదించి
నా అంతరంగ తీరాలలోని
భావాలనూ రాగాలనూ తనముందుంచాలని
ఉలిక్కిపడే యవ్వనాన్ని
ఉప్పైనై వచ్చే పరవశాన్ని
తరుముకుంటూ... తడుముకుంటూ...
నీఓడిలొ ఉన్న పూల జరులను చూసి ప్రియతమా..
కలువ రేకుల్లాంటి నీ కన్నుల లోంచి చిలకరిస్తున్న
ఆనంద భాష్పంలా నేనెప్పుడు...

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి