29, మార్చి 2020, ఆదివారం

కవితా దృష్టి


మదిలో రగులుతున్న బావాలకు అద్దం అంటూ ఉండదు కానీ...
అనంతమైన ఆనందం ఉత్తేజం వుంటాయి
యదలో రగులుతున్న కోర్కెలకు కళ్ళెం అంటూ ఉండదు
కవిత దృష్టిలోనే ఉన్నది తేనే తీపిదనం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి