31, మార్చి 2020, మంగళవారం

తొలిరూపంఅదిగో చూడు అక్కడ
వికసించిందో నందనవన పుష్పం
నా గుండెల్లో ఊగిసలాడింది
ఓ అమ్మడి తొలి రూపం
ఆకలంటే ఎరగని అన్యోన్యమైన నా జీవితంలో
స్రుష్టించావు ప్రేమ ఆకలిని
నిరీక్షణే లేని నిగాడ జీవితంలో
నిలువెల్లా కన్నులతో నిరీక్షిస్తున్నాను నీకోసం...

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి