31, మార్చి 2020, మంగళవారం

భరత పుత్రులం మేంకార్గిల్ లో ఉన్నది కదన రంగం
గుండెలున్నది మండె గుండం
ఫిరంగి గుల్లను ఎదుర్కొందాం
పిచ్చి కుక్కను తరిమి కొడదాం
ఆకలన్నది మరచిపోదాం
అమ్మకోసం సేవ చేద్దాం
కారుచీకటి కమ్ముకొన్నది
మేఘాన్నే తొలిగిద్దాం
నరకులని చంపి
రాక్షస వదనే మెదలు పెడదాం
బుసలు కొట్టే కాల సర్పపు
కొరలనే మనం పీకేద్దాం
పులి కాదది పిల్లేరా
తరుముదాం నువు రారా
కదన రంగం మాదిరా
కల్లోలం చేయ జాలవురా
ఎగిసిపడే అలలం మేం
నీ తల పగలక తప్పదు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి