28, మార్చి 2020, శనివారం

నా తెలంగాణ శతకోటి ప్రభాతాల వెలుగు


ఈ తొలి ఉషోదయాన విచ్చుకున్న నీ చిన్నికళ్లు
నాకు కర్తవ్య కాంతిలా దారిచూపుతున్నాయి
ఎన్నెన్నో అవరోదాలతో...
అధ: పాతాళానికి అణచబడిన నా అయ్య ఆశయాలను గుర్తుచేస్తూ..
ఎన్నెన్నో అవమానాలతో...
క్రుశించి నశించిన నా అన్న అమరత్వాన్ని అనుక్షణం నా కళ్లలో కదలాడిస్తూ...
మరెన్నో భానిస కట్టుబాట్లతో
బతుకీడుస్తున్న నా తమ్మున్ని భరిలో దింపుతూ
అన్నా, అక్కా, తమ్ముడు ఒకరేమిటి
నాలుగుకోట్ల నా సహోదరుల ఆశలకు ఊపిరులూదుతూ
నవశకానికి నాందిగా
ఆత్మగౌరవపు గుర్తుగా
వచ్చే వసంతాల సాక్షిగా
కొత్త గొంతుక వినిపిస్తాం...
వెన్ను చూపక ప్రతిఘటిస్తాం..
ఏమని
నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణని
నా తెలంగాణ శతకోటి ప్రభాతాల వెలుగని.     ---07.01.2010

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి