31, మార్చి 2020, మంగళవారం

నా అన్వేషణాఅన్వేషించాను ఆ కొండ కోనల్లోనా
నా మది ఊహల రాగమేదనీ.. రాగ భావమేదనీ
సెలయేర్ల గట్టుదాటి పూవనాల తోటకేగి
చూచి చూచి అన్వేషించితిని నీ జాడనీ
మేలి ముసుగుల నీడలో పున్నమి వెన్నెల రాత్రిలో
ప్రేమదారల గానమిని అన్వేషించాను నా హ్రుదయంలో
అప్పుడు తెలిసిందీ...
నీ గుడి కోవెల నా హ్రుదయమని
ఆరాదిస్తున్నాను నా యద కోవెలలో కొలువైన ఆ దేవతను
వరమడుగుతున్నాను నా చిటికెన వ్రేలును పట్టి
చితి వరకూ తోడు రమ్మని

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి