29, మార్చి 2020, ఆదివారం

మౌనమైన ప్రేమ

మౌనమైన మనసులో మాటలెట్లా పుట్టాయో
మనసేలేని చెలితో మాటలెట్లా చెప్పేదో
మరవరాని వేదనతో బ్రతుకు ఎట్లా గడిపేదో
మదిలోని భావాలకు అర్థమెట్లా చెప్పేదో
మరుమల్లి లాంటి మనసును మట్టిలో ఎట్లా కలిపేదో
మంచి గందం పూవు చుట్టూ పాములెట్లా తిరుగుతాయో
మనసున్న లోకంలో మమతెట్లా కరవైందో
ప్రేమతో పిలిచినా పలుకని ప్రియురాలితో
గుండెలో దాగున్న భావాలను చెప్పేదెలా
మనసిచ్చి ఆరాదించే దేవతను
నా గుండె కోవెల్లో కొలువుంచే దెలా            --- 18.05.2001

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి