29, మార్చి 2020, ఆదివారం

వృక్షంనీరుపోసేది నేనూ
నీడిచ్చేది నువ్వా...
కటికరాయి విసిరేది నేనూ
కమ్మని ఫలమిచ్చేది నువ్వా
కవిత్వము రాసేది నేను
కరములతో తడిమేది నువ్వా
ఫలమునిస్తున్నావు ఫలితమేమున్నది
సాదువులా వున్నావు సాద్యమెట్లైనది
నడువలేకున్నావు నష్ఠమేమున్నది
నడిచి నే సాదించేదేమున్నది.                          25.06.2001

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి