31, మార్చి 2020, మంగళవారం

రామచిలక కోసం గోరింకనైఆనందమే పంచేటి ఈ పాడి పంటల్లాగ నా గానమిన్నావు
పూవుల చాటు తుమ్మెదలాగ సుధామ్రుతాన్నే పంచావు ఓ రామచిలక
నా బ్రతుకు సరిగమలను పండించడానికి వచ్చిన ఓ రామచిలక
ఆ కోన గుడి గంటల్లో మన పెళ్లి తారక మంత్రం
మనసులనే మరవగా నిన్ను
వలచి తలచి వచ్చిన
వలపు మాలనే నేను ఓ రామచిలకా...

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి