31, మార్చి 2020, మంగళవారం

మానవత్వంమనిషి మనసుకోసం మనిషినే ఎరగా వాడుతున్న ఈ రోజుల్లో
మానవత్వం అనే పదం అంతరించి పోలేదంటావా
మనుషుల నుండి నేర్చుకోవలసిన మూగ
జీవులైన పశువులు
మనిషిలోని వైఖరిని చూసి నవ్వుకుంటాయంటావా
మానవత్వం అనే ముసుగు వేసుకొని
మనిషి జీవంను దేహంలో నిలుపుకొన్నా
అంతరాత్మను ఏవిదంగా రాజీ కుదుర్చుకోగలడు.      `         ---23.08.2001

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి