27, మార్చి 2020, శుక్రవారం

పోరాటానికి సమాయత్తం


ఈ ఉషోదయ ప్రభాత వేలలోన
తూర్పు దిక్కున మెరిసిన తొలికిరణం
ఏవో వెలుగుల్ని విరజిమ్మింది నాలో...

 ఆశల మెరుపుల్ని మెరిపిస్తూ..
గుండెలోకి ఉత్సాహ కెరటాల్ని
నింపింది ఆ పవనం.

చల్లారి, మెద్దుబారిన నా మస్థిష్క కవాటాల
దుమ్ముని విదిలించమంటూ...
కర్తవ్య, కార్యాచరణాల్ని బోదించిందీ వేల.

ఆరాటంతో పోరాటం సాగించిన
నీ మనసుకిక నిబ్బంరంతో  నింపి
అసలైన పోరాటానికి సమయమాసన్నమైందంటూ...

పరీక్ష పేరేదైనా మన పోరాటానికి లక్ష్యం ఒక్కటే...
ఆశయాలేవైనా... గెలుపే వాడికి నిండుతనాన్నిచ్చేది
                                      --- సుధ 19.08.2004

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి