4, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం

సిద్దులు


వక్త్రుత్వానికి మాట్లాడే నేర్పు కావాలి
వ్యాసరచనానికి ఒప్పించే ఓర్పు ఉండాలి
కవితా గానానికి మెప్పించే కూర్పు రాయాలి
అప్పుడే సాహిత్య స్రుష్టి
సంకల్ప శక్తై సాధించబోతుంది.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి