20, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

రోనా మత్ కరో.... కరోనా హైనా...

రోనా మత్ కరో....
కరోనా హైనా...
అమ్మా భూమాతా నీ కన్నీరింక చాలు
విచ్చలవిడి దోపిడితో...
విశృంకలమైన నడవడితో...
ఖండాంతరాలు దాటి
గ్రహాంతర యానాల్లో
మానవుడి దోపిడి ప్రస్థానానికి
కామా కాదు ఏకంగా ఫుల్ స్టాప్ పడబోతుంది.
రోనా మత్ కరో...
కరోనా ఆనా...
తెగిపడే జంతువుల తలలు
నరికేయబడే వ్రుక్షాల కాండాలు
చిదిమేయబడే ప్రకృతి విద్వంసాలు
అన్నింటి తరుపున
యుద్దం ప్రకటించింది సూక్ష్మజీవిగా...
అగ్రరాజ్యం ఆపుతుందో...
కమ్యూనిజం కలబడుతుందో...
దానవత్వం దారికాస్తుందో...
మానవత్వం నిలబడుతుందో...
తేలడానికి సమయమేం పట్టదు
రణమేం లేదు... కారుణ్యం తప్ప
కాఠిన్యమేం అవసరం లేదు... కనికరం తప్ప
కనీసం మారుదాం
మనిషిగా మారుదాం
తల్లిని వేడుకొందాం
తప్పుని మన్నించమందాం.
కరోనాని శాంతించమందాం.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి