4, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం


గడిచిపోయినది గతమని మరువకు
తలుపులన్నీ గతానివి కానివ్వకు    ---24.12.2002

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి