4, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం

పరీక్ష


ఈ ఉషోదయ ప్రభాత వేలలోన
తూర్పు దిక్కున మెరిసిన తొలి కిరణం
ఏవో వెలుగుల్ని విరజిమ్మింది నాలో...
ఆశల మెరుపుల్ని మెరిపిస్తూ..
గుండెలోకి ఉత్సాహ కెరటాల్ని
నింపింది ఆ పవనం
చల్లారి మెద్దుబారిన నా మస్థిష్క కవాటాల
దుమ్ముని విదిలించమంటూ...
కర్తవ్య కార్యాచరణల్ని బోదించిందీవేల
ఆరాటంతో పోరాటం సాగించిన
నీ మనసునిక నిబ్బరంతో నింపి
అసలైన పోరాటానికి సమాయాత్తమవమంది
పరీక్ష పేరేదైనా మన పోరాటానికి లక్ష్యం ఒక్కటే
ఆశయాలేవైనా వాటికి నిండురూపాన్నిచ్చేది గెలుపొక్కటే..

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి