4, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం

శ్రీజన్కి ప్రథమ జన్మధిన శుభాకాంక్షలు


నీ బుడిబుడి అడుగులతో ఒక వత్సరాన్ని ఉత్సాహంతో నింపేసావ్
నీ బోసినవ్వుల దరహాసంతో మా జీవితాల్లో పువ్వై పరిమళించావ్
మా ప్రస్థానంలో నీ ఆగమనంతో
వెలుగుదారిని చూపించావు
మా ఇంట విరిసిన ఈ కుసుమం
ప్రపంచంలో పరిమళించాలి
ఈ రోజు ప్రసరించిన ఉషాకిరణం
జగతి చీకట్టను పారద్రోలాలి
ఆత్మీయ మనసుతో అందిస్తున్న ఈ శుభాకాంక్షలు అందుకో నాన్నా...
మా శ్రీజన్ కి ప్రథమజన్మదిన శుభాకాంక్షలు....                 ---16.04.2010

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి